O nas
© 2011 Lubin - Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubinie - Przedszkole na 5
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA
        Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubinie powołane zostało orzeczeniem organizacyjnym z dnia 15 stycznia 1975 r. wydanym przez Wydział oświaty wychowania Urzędu Miejskiego w Lubinie, a następnie przeniesione z dniem 1 września 1992 r. do nowego budynku przy ul. E. Orzeszkowej 11.
Organem prowadzącym jest:
Gmina Miejska Lubin

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
        Przedszkole zlokalizowane jest na obrzeżach osiedla „Ustronie IV”, mieści się w wolnostojącym, obszernym, nowoczesnym, parterowym budynku, w którym znajduje się pięć sal zabaw, sala gimnastyczna, gabinet logopedyczny, zaplecze kuchenne i pomieszczenia biurowe. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.
W placówce funkcjonuje dziesięć oddziałów: pięć oddziałów w budynku przedszkola oraz pięć oddziałów w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Norwida 10 w Lubinie.
Sale mieszczące się w Szkole
Sale mieszczące się w Przedszkolu
        W roku szkolnym 2013/2014 przerwa wakacyjna w naszej placówce przypada na miesiąc: lipiec. Placówką dyżurną dla naszych wychowanków będzie Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubinie mieszczące się przy ulicy Krupińskiego 17
NASZYM WYCHOWANKOM ZAPEWNIAMY
Indywidualny rozwój dziecka, dostosowujemy oddziaływania do dziecka potrzeb     i możliwości
Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
Przygotowanie dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarzanie warunków           do osiągania sukcesów wszystkim dzieciom
Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu
Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczenstwa
Uświadomienie dzieciom zagrożen, uczenia bezpieczenstwa zachowan
Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka
KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA
        Nasze Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Zdobytą wiedzę chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi.
Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Bieza
Grupa I
Nauczyciele:
mgr Agnieszka Kujawska, mgr Justyna Humecka
Pomoc nauczyciela:
Teresa Biziorek
Pracownik obsługi:
Jolanta Arciszewska

Grupa II
Nauczyciele:
mgr Joanna Ciotkowska, mgr Katarzyna Zielińska
Pomoc nauczyciela:
Marta Przybył
Pracownik obsługi:
Edyta Nazarkiewicz

Grupa III
Nauczyciele:
Kornelia Szmidt, mgr Justyna Humecka
Pracownik obsługi:
Teresa Dąbrowska

Grupa IV
Nauczyciele:
mgr Agata Dulemba, Danuta Bartnicka
Pracownik obsługi: Żaneta Chyc

Grupa V
Nauczyciele:
Magdalena Iszler, mgr Alicja Mróz
Pracownik obsługi:
Joanna Marfiany

Grupa VI
Nauczyciele:
mgr Katarzyna Kozłowska, mgr Katarzyna Zielińska
Pracownik obsługi:
Wiesława Stec

Grupa VII
Nauczyciel: mgr Eliza Drużkowska, mgr Marzena Kowalczyk
Pracownik obsługi:
Ewa Spora

Grupa VIII
Nauczyciele:
mgr Jowita Dwornicka, mgr Justyna Mizera
Pracownik obsługi:
Irena Ryfa

Grupa IX
Nauczyciele:
mgr Marzena Musiał, mgr Renata Kaszanek
Pracownik obsługi: Paulina Tyndyk

Grupa X
Nauczyciel:
mgr Walentyna Musiał
Pomoc nauczyciela:
Kamila Ilska
Pracownik obsługi:
Katarzyna Nowak