CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

       Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubinie powołane zostało orzeczeniem organizacyjnym z dnia 15 stycznia 1975 r. wydanym przez Wydział oświaty wychowania Urzędu Miejskiego w Lubinie, a następnie przeniesione z dniem 1 września 1992 r. do nowego budynku przy ul. E. Orzeszkowej 11.

Organem prowadzącym jest:

Gmina Miejska Lubin

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

     Przedszkole zlokalizowane jest na obrzeżach osiedla „Ustronie IV”, mieści się w wolnostojącym, obszernym, nowoczesnym, parterowym budynku, w którym znajduje się pięć sal zabaw, sala gimnastyczna, gabinet logopedyczny, zaplecze kuchenne i pomieszczenia biurowe. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.
W placówce funkcjonuje dziewięć oddziałów: pięć oddziałów w budynku przedszkola oraz cztery oddziały w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Norwida 10 w Lubinie.


Sale mieszczące się w Przedszkolu

Sale mieszczące się w Szkole


Przedszkole:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00


MISJA


WIZJA

       Nasze Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy stwarzać każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości, rozbudzać w nim ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.ABSOLWENT PRZEDSZKOLA


KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA

        Nasze Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Zdobytą wiedzę chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi.

Dyrektor Przedszkola

mgr Małgorzata Bieza


Grupa I
Nauczyciel: mgr Agata Dulemba
Pomoc nauczyciela: Teresa Biziorek
Pracownik obsługi: Żaneta Chyc

Grupa II
Nauczyciel: mgr Małgorzata Pundyk, mgr Katarzyna Kozłowska
Pomoc nauczyciela: Kamila Ilska
Pracownik obsługi: Wiesława Stec

Grupa III
Nauczyciel: mgr Justyna Mizera, mgr Magdalena Iszler
Pracownik obsługi: Teresa Dąbrowska

Grupa IV
Nauczyciel: mgr Marzena Kowalczyk, mgr Monika Cicha
Pracownik obsługi: Iwona Truch-Pawłowska

Grupa V
Nauczyciel: mgr Jowita Dwornicka
Pracownik obsługi: Joanna Marfiany

Grupa VI
Nauczyciel: mgr Eliza Drużkowska
Pracownik obsługi: Jolanta Arciszewska

Grupa VII
Nauczyciel: mgr Joanna Ciotkowska, mgr Alicja Mróz
Pracownik obsługi: Edyta Nazarkiewicz

Grupa VIII
Nauczyciel: mgr Marzena Musiał, mgr Renata Kaszanek
Pomoc nauczyciela: Dominika Nalepa
Pracownik obsługi: Irena Ryfa

      Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz na właściwe zachowanie proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

          W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na  dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),

  • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),

  • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,

  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)


Ramowy rozkład dnia

Grupy mieszczące się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubinie

Grupy starsze mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 14      W roku szkolnym 2015/2016 przerwa wakacyjna w naszej placówce przypada na miesiąc: lipiec. Placówką dyżurną dla naszych wychowanków będzie Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubinie mieszczące się przy ulicy Krupińskiego 17.

Grupy mieszczące się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubinie