Zajęcia dodatkowe
© 2011 Lubin - Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubinie - Przedszkole na 5
Zajęcia dodatkowe
RYTMIKA
Wpływ rytmiki na muzyczną aktywność dziecka odbywa się poprzez dostosowane dla poszczególnych grup wiekowych elementy:
- ćwiczenia i zabawy słuchowo-głosowe
- ćwiczenia słuchowo-głosowe
- słuchanie muzyki
- śpiewanie piosenek
- grę na instrumentach perkusyjnych
- interpretacje ruchowe piosenek i utworów muzycznych
- łatwe tańce ludowe i inne
Celem kształcenia jest:
- kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej
- rozwijanie poczucia rytmu, poczucia metrycznego i tempa
- rozwijanie wrażliwości na elementy muzyczne, jak tempo, dynamika
- rozróżnianie barw instrumentów
- doskonalenie aparatu mowy
- kształcenie motoryki i prawidłowej postawy
JĘZYK ANGIELSKI
Nauka może odbywać się we wszystkich grupach wiekowych. Naszym celem jest sprawne i skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka angielskiego w późniejszym etapie edukacji szkolnej.
Przedszkolaki spotykają się z językiem angielskim poprzez zabawy i gry aktywizujące je do działania i rozwoju ich indywidualnych zdolności językowych.
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Cele:
- pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy;
- wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy;
- przeciwdziałanie utrwaleniu i pogłębieniu wady;
- poprawianie sprawności fizycznej koordynacji ruchowej
TAŃCE
Celem zajęć tanecznych jest przede wszystkim:
- rozwijanie i rozpoznawanie rytmów tanecznych
- rozwijanie kreatywności
- usprawnianie koordynacji ruchowej
- poznawanie poszczególnych tańców
- praca nad choreografią w zespole
- rozwijanie pamięci ruchowej
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej